Lundkulla Gård 1974

Bilder och dokument från 1974 på Lundkulla Gård ur:
"Inventering av kulturhistoriskt intressant
bebyggelse inom Ekerö kommun",1976.

Dokumentation av Lundkulla 1:9 >>

Boningshuset sett från söder.

Foto: Elisabeth Tegner

Boningshuset sett från norr.

Foto: Elisabeth Tegner

Tvättstugan.

Foto: Elisabeth Tegner

Gäststugan (med delar av den gamla förstukvisten)

Foto: Elisabeth Tegner

Gårdsinfarten

Foto: Elisabeth Tegner

<< Tillbaka

n.n

Besöksräknare