© COPYRIGHT

Boken är skyddad av upphovsrättlagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare. Boken får laddas hem kostnadsfritt enbart för privat bruk. Vidare spridning av boken, i någon som helst form, får ej ske.
All användning i komersiellt syfte måste ske med godkännade av upphovsrättshavaren. 

Jag accepterar ovanstående
(Fortsätt att ladda hem boken...)

Jag accepterar INTE ovanstående

 

©2000 Christer Nordemo

n.n / Skicka e-post

Hit Counter